Algemene informatie

Algemene informatie

TV Eernum beschikt over een kunstgrasbaan. Een kunstgrasbaan is een tapijt gevuld met zand. Het tapijt moet goed gevuld zijn met zand en gelijkmatig verdeeld blijven. Om versnelde slijtage te voorkomen moet de baan na het spelen bij droog weer gesleept worden met een canvasmat. Deze is aanwezig op de baan. Na het spelen moeten de spelers de banen slepen en alles netjes achterlaten.

Het groot onderhoud wordt eens per twee jaar uitgevoerd door een extern bedrijf.

Het algehele onderhoud van de banen wordt door de leden zelf uitgevoerd. Eén à twee keer per jaar word je als lid geacht mee te helpen met het baanonderhoud. Het bestuur informeert je hierover

De tennisvereniging is toegetreden tot de Stichting Beheer Sportaccomodatie, Stichting Beheer Kantine. Dit houdt in dat bij toernooien en andere evenementen gebruik gemaakt kan worden van de kantine en kleedkamers. Het houdt echter ook in dat TV Eernum eens per jaar verzocht wordt om volgens een schema de ruimtes schoon te maken. Ook hierover informeert het bestuur je.

Er is één algemene vergadering per jaar, die veelal plaatsvindt in de maanden maart/april (de jaarvergadering), waarbij jouw komst erg op prijs gesteld wordt.