Baanregelement

 • De baan mag alleen worden betreden op schone tennisschoenen.
 • Fietsen mogen niet binnen het hek worden geplaatst.
 • Parkeren van de auto kan op het parkeerterrein van het sportcomplex.
 • De banen zijn uitsluitend bestemd om te tennissen. Dus niet gebruiken als kinderspeelplaats/hangplek.
 • Stoor tennissers tijdens hun spel zo weinig mogelijk.
 • Neem geen kleine kinderen mee als u moet tennissen of moet trainen.
 • Houdt de banen schoon. Deponeer kauwgom, afval e.d. in de daarvoor bestemde vuilnisemmer.
 • Roken is verboden op de tennisbanen en op het gehele sportcomplex.
 • Draag tijdens de competitiewedstrijden gangbare kleding en tennisschoenen die geschikt zijn voor de te bespelen baan.
 • Ieder lid heeft een sleutel en moet de deur afsluiten wanneer er niet meer gespeeld wordt.
 • Ieder lid mag te allen tijde onbeperkt een baan in gebruik nemen als deze beschikbaar is. Op elk vol uur moet de baan weer beschikbaar worden gesteld.
 • Reservering van een baan kan via het reserveringssysteem op deze website (klik hier) Er mag niet onder een andere naam worden ingeschreven.
 • Onregelmatigheden en ongeoorloofd gebruik van de banen dienen bij het bestuur te worden gemeld.
 • Bij vorst en sneeuw niet de banen betreden. Bij twijfel contact opnemen met een bestuurslid.
 • Bij regelmatige overtreding van de regels acht het bestuur zich genoodzaakt het desbetreffende lid te schorsen c.q. te royeren.
 • Na het bespelen van de banen, dienen deze na afloop te worden geveegd met de canvasmat (indien aanwezig).
 • In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.